BloggProffs

Postade taggar ‘kläder’

Klädernas betydelse och historia

måndag, september 7th, 2009

Historik kring kläder.

Kläder bär människan för att skydda sig mot kyla, väta eller värme men de används även som kroppsprydnad. I dagens läge klär människan också husdjuren i kläder. Med kläderna kan man bland annat statuera status, social tillhörighet, yrkestillhörighet eller etnisk tillhörighet, vilket samtidigt uttrycker en avgränsning från andra individer eller samhällsgrupper. Med sin klädstil visar individen på ett enkelt sätt var den står i så väl politiska som religiösa spörsmål.
För det sena 1900-talets ungdom har kläderna kommit att bli en stark förmedlare till vilken stil man tillhör. På 1960-talet var hippiekulturen ett sätt att med hjälp av kläd- och livsstil göra andra människor förstådda med vilken kultur man ville tilhöra. Också idag är kläder ett sätt att visa tillhörighet. För att vara ”inne” krävs det de nyaste kläderna från det senaste modet som ofta kostar mer än de vanliga kläderna. På så sätt blir det en makt- och statusfaktor att bära nya moderna kläder.
Kläder kan tillverkas av olika material som läder, päls, vävtextil eller konstfibertextil. De kan vara avsedda för att bäras i ett yttre skikt eller, som underkläder, i ett skikt under gång- och ytterkläderna. I människans tillvägagångsätt att bruka kläder blir det tydligt att modet är av stor betydelse. Modet svänger under årens lopp.
Konfektionskläder delas in i konfektionsstorlekar.
Kläder kan vara könsspecifika, åldersspecifika, stånds-, klass-, eller kastspecifika. Dräkt kan användas för att markera grupptillhörighet. Detta är några grupper som kan markeras genom klädsel:
• Nationen, genom förekomst av nationaldräkter;
• Ämbetet, genom förekomst av uniformer eller speciellt utformade arbetskläder;
• Religionen, genom religionsspecifika kläder som dok, huvudduk, burka;
• Yrket, genom yrkeskläder;
• Föreningen, genom dräkter som markerar olika rang.
Den som inte bär några kläder är naken.

Barnkläder

Det är föräldrarna som lägger grunden för barnets kommande relation till kläder. Föräldrar som hela tiden ger sina barn nya kläder och visar stort intressen och engagemang för barnens kläder ger sina barn ett ofrivilligt arv av noggrannhet kopplat till vilka kläder personen kommer bära som vuxen.


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu