BloggProffs

Postade taggar ‘barnartiklar’

Leksaker barnkläder och dess historik samt påverkan i samhället

tisdag, september 8th, 2009

Leksakerna och dess hisotoriska påverkan. Barnkläder, film, design och musikens roll.

Under 1900-talet intredde flera händelser som starkt kom att beröra leksaksindustrin. Ellen Key utropade barnens århundrade. Konventioner om barns rättigheter såg dagens ljus. Barndomen började betraktas som en unik period i livet. Frågor om fostran och undervisning fick en framskjuten plats. Allt detta fick återverkningar på utvecklingen av leksaker. Det nya intresset för barnens situation gav leksaksindustrin förutsättningar att marknadsföra sina produkter som givande för barns utveckling och lärande. Pedagogiska leksaker, med vilkas hjälp barn kunde lära sig läsa, skriva och räkna, utvecklas. Lek, kreativitet, fantasi blev positivt laddade grundinställningar som förknippades med barn. Pojkars och flickors leksaker anpassades till den för tillfället rådande föreställningen om vad och hur de skulle lära sig. Leksakerna fick också plats i den politiskt korrekta retoriken. Barbiedockor och leksaksvapen bannlystes på våra förskolor under 1970-talet.

Från 5 till 500 leksaker

Utvecklingen under 1900-talet var dock framför allt en fråga om kvantitet och konsumtion. Vid 1900-talets inledning hade ett barn i genomsnitt fem leksaker. Det visar sig av en studie där 700 personer födda mellan 1900 och 1930 berättar om sina leksaker. Med leksaker menar man ting som är industriellt tillverkade eller tillverkade av någon släkting eller bekant. Utöver dessa “riktiga” leksaker förekom naturligtvis pinnar, stenar och kottar. Just kottar tycks ha spelat en speciell roll i den svenska lektraditionen; de återkommer gång på gång i historieböckerna. I dag är genomsnittssiffran 539 leksaker per barn (inbegripet barnböcker). Ökningen är direkt relaterad till utvecklingen av konsumtionssamhället. Ökningen märktes också i konsumtionen av kläder. Mer barnkläder och framförallt mer specifika barnkläder konsumerades under efterkrigstiden.  De senaste åren har vi fått ytterligare en ”boom” av barnklädes konsumtion.

Kläder, barnkläder,  musik och design

Under de senaste 30 åren har barn och ungdomar kommit att bli en mycket viktig kraft som konsumenter, och det gäller inte bara leksaker utan t ex också kläder, ´musik och design. Många föräldrar köper dyr inredning av fin design till sina barn och likaså är det med kläder. Det finns numera till och med möjlighet att designa sina egna unika barnkläder via webben.
Kommersialismen har hittat en utmärkt bundsförvant i barnen. I förevisning att barnen ska få del av efterkrigstidens konjukturförbättring har de vuxna köpt leksaker till barnen som aldrig förr. Leksaksindustrins totala omsättning motsvarar i dag ca 700 miljarder kronor. Den egentliga målgruppen för leksaksindustrin, barnen, har skiftat karaktär under de senaste tio åren, enligt företrädare för industrin. I dag konsumeras sedvanliga leksaker av barn mellan tre och sju år. Den övre åldersgränsen sträckte sig tidigare upp till 13-14-årsåldern. Moderna Pokémon, den eviga tonåringen Barbie lanserades 1959 i USA, 1963 i Sverige. Under 1960-, 70- och 80-talen och framåt introducerades nya segment på leksaksmarknaden. Föreställande leksaker fick också konkurrens från en leksaksvärld där de vuxnas fantasier har fått fritt spelrum. Ninja Turtle, My Little Pony och Pokémon är tre aktuella exempel.I en av de första postmoderna leksakerna, Ninja Turtles, blandas medeltidens samurajsvärd och nutidens pizza.

Leksaker och barnkläder

tisdag, september 8th, 2009

Leksaker – historia och teorier

Utifrån de flesta lekteorier leker alla däggdjur, också människan. Leken har ända sedan vi människor blev en kulturvarelse stått i enighet med den kulturella och materiella omvärlden.
De allra första leksakerna uppkom kanske när en pinne, en benbit eller en sten användes i något slags spel i en interaktion mellan olika personer. Sedan dess har leksaker kommit att följa människan genom historien och de är inte mindre spännande eller mindre aktuella idag, tvärtom så har vi fått nya användningsområden kring lekens redskap.
Den första bilden visar på lekar och leksaker som representerar tidiga leksaker och lekar. Dessa är intressanta i ett utvecklingsperspektiv, nämligen att de allra tidigaste leksakerna laborerar med natur-vetenskapliga fenomen, med naturlagarna. Till exempel bollen, draken, snurran undersöker var en och på sitt sätt dessa fenomen

Leksaker historia

Leksaker är de föremål som företrädesvis barn använder vid lek. Det förekommer också som uttryck för de föremål som vuxna roar sig med, och kan i vissa fall användas som uttryck för hur människor förhåller sig till varandra.
I sin ursprungliga betydelse är leksaker en allmänmänsklig företeelse med spår långt bak i historieböckerna. Även i egyptiska gravar finns lämningar av leksaker i form av dockor, bollar, spel, mekaniska leksaker och förminskade husgeråd. Även i antikens Grekland och från det romerska riket finns lämningar av leksaker i trä och lera.
Från medeltiden finns väldigt få leksaker bevarade, en tennsoldat är daterad till 1200-talet.

Leksaker svensk historia

I Sverige startades Gemla leksaksfabrik 1860, som den första egentliga leksaksfabriken. Följt av BRIO, Enköpings leksaksfabrik (1890) Santessonska tenngjuteriet, C.C Olsons leksaksfabrik och så vidare. Under världskrigens import och exportsvårigheter på 1900-talet startade åtskilliga små svenska tillverkare sin verksamhet, men kom på 1990-talet att ersättas av importerade leksaker från låglöneländer.
En av de första stora leksaksaffärerna var ”Stor & Liten” och de hade sitt flaggskepp i Gallerian i Stockholm. De såldes 2000 till det danska företaget BR Leksaker. Det sägs att det är datorspelen som driver IT-utvecklingen. Om så är fallet är det inget nytt. Leksaker har alltid legat i teknikens framkant. Det nya är att vuxna har börjat använda leksaker och att barn använder de vuxnas redskap. Magnetnålen och krutet var kinesiska leksaker innan de kom till användning inom sjöfart och krig. Webben blir en allt vanligare lekplats för barnen, både på ont och gott. Exempelvis används sidor som presenterar stora samlingar med videos, tex youtube, eller olika typer  av mindre applikationer (hemsidor), där barnen kan ha kul, exempelvis sidor där barn kan designa barnkläder.


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu