BloggProffs

Leksaker och barnkläder

Leksaker – historia och teorier

Utifrån de flesta lekteorier leker alla däggdjur, också människan. Leken har ända sedan vi människor blev en kulturvarelse stått i enighet med den kulturella och materiella omvärlden.
De allra första leksakerna uppkom kanske när en pinne, en benbit eller en sten användes i något slags spel i en interaktion mellan olika personer. Sedan dess har leksaker kommit att följa människan genom historien och de är inte mindre spännande eller mindre aktuella idag, tvärtom så har vi fått nya användningsområden kring lekens redskap.
Den första bilden visar på lekar och leksaker som representerar tidiga leksaker och lekar. Dessa är intressanta i ett utvecklingsperspektiv, nämligen att de allra tidigaste leksakerna laborerar med natur-vetenskapliga fenomen, med naturlagarna. Till exempel bollen, draken, snurran undersöker var en och på sitt sätt dessa fenomen

Leksaker historia

Leksaker är de föremål som företrädesvis barn använder vid lek. Det förekommer också som uttryck för de föremål som vuxna roar sig med, och kan i vissa fall användas som uttryck för hur människor förhåller sig till varandra.
I sin ursprungliga betydelse är leksaker en allmänmänsklig företeelse med spår långt bak i historieböckerna. Även i egyptiska gravar finns lämningar av leksaker i form av dockor, bollar, spel, mekaniska leksaker och förminskade husgeråd. Även i antikens Grekland och från det romerska riket finns lämningar av leksaker i trä och lera.
Från medeltiden finns väldigt få leksaker bevarade, en tennsoldat är daterad till 1200-talet.

Leksaker svensk historia

I Sverige startades Gemla leksaksfabrik 1860, som den första egentliga leksaksfabriken. Följt av BRIO, Enköpings leksaksfabrik (1890) Santessonska tenngjuteriet, C.C Olsons leksaksfabrik och så vidare. Under världskrigens import och exportsvårigheter på 1900-talet startade åtskilliga små svenska tillverkare sin verksamhet, men kom på 1990-talet att ersättas av importerade leksaker från låglöneländer.
En av de första stora leksaksaffärerna var ”Stor & Liten” och de hade sitt flaggskepp i Gallerian i Stockholm. De såldes 2000 till det danska företaget BR Leksaker. Det sägs att det är datorspelen som driver IT-utvecklingen. Om så är fallet är det inget nytt. Leksaker har alltid legat i teknikens framkant. Det nya är att vuxna har börjat använda leksaker och att barn använder de vuxnas redskap. Magnetnålen och krutet var kinesiska leksaker innan de kom till användning inom sjöfart och krig. Webben blir en allt vanligare lekplats för barnen, både på ont och gott. Exempelvis används sidor som presenterar stora samlingar med videos, tex youtube, eller olika typer  av mindre applikationer (hemsidor), där barnen kan ha kul, exempelvis sidor där barn kan designa barnkläder.

Taggar: , , , , ,

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu