BloggProffs

Leksaker barnkläder och dess historik samt påverkan i samhället

Leksakerna och dess hisotoriska påverkan. Barnkläder, film, design och musikens roll.

Under 1900-talet intredde flera händelser som starkt kom att beröra leksaksindustrin. Ellen Key utropade barnens århundrade. Konventioner om barns rättigheter såg dagens ljus. Barndomen började betraktas som en unik period i livet. Frågor om fostran och undervisning fick en framskjuten plats. Allt detta fick återverkningar på utvecklingen av leksaker. Det nya intresset för barnens situation gav leksaksindustrin förutsättningar att marknadsföra sina produkter som givande för barns utveckling och lärande. Pedagogiska leksaker, med vilkas hjälp barn kunde lära sig läsa, skriva och räkna, utvecklas. Lek, kreativitet, fantasi blev positivt laddade grundinställningar som förknippades med barn. Pojkars och flickors leksaker anpassades till den för tillfället rådande föreställningen om vad och hur de skulle lära sig. Leksakerna fick också plats i den politiskt korrekta retoriken. Barbiedockor och leksaksvapen bannlystes på våra förskolor under 1970-talet.

Från 5 till 500 leksaker

Utvecklingen under 1900-talet var dock framför allt en fråga om kvantitet och konsumtion. Vid 1900-talets inledning hade ett barn i genomsnitt fem leksaker. Det visar sig av en studie där 700 personer födda mellan 1900 och 1930 berättar om sina leksaker. Med leksaker menar man ting som är industriellt tillverkade eller tillverkade av någon släkting eller bekant. Utöver dessa “riktiga” leksaker förekom naturligtvis pinnar, stenar och kottar. Just kottar tycks ha spelat en speciell roll i den svenska lektraditionen; de återkommer gång på gång i historieböckerna. I dag är genomsnittssiffran 539 leksaker per barn (inbegripet barnböcker). Ökningen är direkt relaterad till utvecklingen av konsumtionssamhället. Ökningen märktes också i konsumtionen av kläder. Mer barnkläder och framförallt mer specifika barnkläder konsumerades under efterkrigstiden.  De senaste åren har vi fått ytterligare en ”boom” av barnklädes konsumtion.

Kläder, barnkläder,  musik och design

Under de senaste 30 åren har barn och ungdomar kommit att bli en mycket viktig kraft som konsumenter, och det gäller inte bara leksaker utan t ex också kläder, ´musik och design. Många föräldrar köper dyr inredning av fin design till sina barn och likaså är det med kläder. Det finns numera till och med möjlighet att designa sina egna unika barnkläder via webben.
Kommersialismen har hittat en utmärkt bundsförvant i barnen. I förevisning att barnen ska få del av efterkrigstidens konjukturförbättring har de vuxna köpt leksaker till barnen som aldrig förr. Leksaksindustrins totala omsättning motsvarar i dag ca 700 miljarder kronor. Den egentliga målgruppen för leksaksindustrin, barnen, har skiftat karaktär under de senaste tio åren, enligt företrädare för industrin. I dag konsumeras sedvanliga leksaker av barn mellan tre och sju år. Den övre åldersgränsen sträckte sig tidigare upp till 13-14-årsåldern. Moderna Pokémon, den eviga tonåringen Barbie lanserades 1959 i USA, 1963 i Sverige. Under 1960-, 70- och 80-talen och framåt introducerades nya segment på leksaksmarknaden. Föreställande leksaker fick också konkurrens från en leksaksvärld där de vuxnas fantasier har fått fritt spelrum. Ninja Turtle, My Little Pony och Pokémon är tre aktuella exempel.I en av de första postmoderna leksakerna, Ninja Turtles, blandas medeltidens samurajsvärd och nutidens pizza.

Taggar: , , , , , , , ,

En kommentar till “Leksaker barnkläder och dess historik samt påverkan i samhället”

  1. GoldenTabs Säger:

    5caNbp https://goldentabs.com/

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu